Szolgáltatásaim

Miben tudok segíteni?

Sorselemzés, párkapcsolat- és életútelemzés

Lelki, spirituális tanácsadás

A tanácsadás részben extraszensz érzékelésen, metakommunikáción, illetve hagyományos pszichológiai alapokon működik. A konzultáció során az egymásra hangolódást követően feltérképezem a kérdező alapvető személyiségjegyeit, aktuális élethelyzetét. Eszközként többféle divinációs kártyát használok, melynek működése számomra inkább metafizikai, mint misztikus alapokon nyugszik. Megfelelően nyugodt, nyitott tudatállapot esetén a kliens tudatalatti információtartalma jelképek, kódok formájában tisztán kivetül a kártyalapokra, egyfajta tükröt tartva a léleknek és az elmének. Ez a jelenség maga a szinkronicitás elve, az egyik fő metafizikai törvény kapcsán jöhet létre.

Minél stabilabb, rendezettebb a kérdező lénye, személyisége, a kivetülés annál pontosabb, értelmezhetőbb lesz. Nemcsak a múlt és a jelen, de bizonyos szempontból jövőbeni lehetőségek, döntéshelyzetek is megmutatkoznak ,amik - az aktuális pillanatból és személyiségből kiindulva- a legvalószínűbb fejleményeket és tendenciákat vázolják fel.

A szabad akarat erejével vitathatatlanul változtathatunk bizonyos folyamatokon, kivéve olyan esetekben, ahol a következmény múltbéli cselekedetek, vagy alárendelt szerepkör (nem döntéshozó az egyén az ügyben) miatt szinte befolyásolhatatlan.

Fontos megemlíteni, hogy életfeladatunk nem egyéni, hanem csoportos , más személyek sorsvonalával összekapcsolódó "társasjáték" . Cselekvés előtt mindig figyelembe kell vennünk mások lelki fejlettségi szintjét, személyes karmájuk erejét, illetve mindenek felett tiszteletben kell tartanunk szabad akaratuk mivoltát. Ha nem csak öncélú, hanem közösségi szempontból is megtanulunk gondolkodni, érzékelni, sok felesleges kellemetlen tapasztalattól és szélmalomharctól kíméljük meg magunkat. Nem beszélve arról, hogy ez az út vezet a feltétel nélküli szeretet, belső béke és a legnagyobb fokú boldogság megéléséhez.

A tanácsadás célja , hogy a kérdező tisztábban lássa önmagát, a sorsát meghatározó személyekkel való kapcsolatát, élethelyzetét, problémáinak ok-okozati összefüggéseit, és egy számára ideálisabbnak vélt jövőkép felé tartva a változáshoz szükséges szellemi és érzelmi támogatást megkapja. Nagyon fontos, hogy ez az idealisztikus jövőkép a személyiségével és alapvető életfeladatával összhangban kell, hogy legyen, máskülönben a boldogság és elégedettség mértéke is csekély lesz.

Háttérproblémák és karmikus összefüggések megtalálása

Parapszichológiai tanácsadás, paranormális jelenségekkel kapcsolatos kérdések